Rejestracja na konferencję
"Walidacja w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji - od założeń do praktyki"

select

* pola obowiązkowe

  • Poproszę o dietę bezglutenową
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu przez Instytut Badań Edukacyjnych dla celów informacyjnych, promocyjnych i handlowych związanych z działalnością Instytutu zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119, z dnia 4 maja 2016 r., str. 1).
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Instytutu Badań Edukacyjnych drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie w Formularzu adres e-mail informacji handlowych i promocyjnych związanych z działaniem Instytutu w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U z 2013 r., poz. 1422 ze zm.).

Zgodnie z artykułem 13 ww. rozporządzenia 2016/679 informujemy, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest Instytut Badań Edukacyjnych, ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa, e-mail: ibe@ibe.edu.pl, zwany dalej „Instytutem”.
2. Kontakt do inspektora ochrony danych:iod@ibe.edu.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane przez Instytut w celu rejestracji na seminaria informacyjne lub warsztaty ("wydarzenia") na podstawie wyrażonej zgody.
4. Dane osobowe będą ujawniane przez Instytut organizatorowi wydarzenia, zwanym dalej „firma seminaryjna”.
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zrealizowania ww. celów albo do czasu cofnięcia zgody.
6. Uczestnik wydarzenia ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Uczestnik wydarzenia ma także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w organizowanych wydarzeniach.
* pola wymagane

Konferencja odbędzie się:

16 października 2018 r.

W Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii  CEZAMAT (ul. Poleczki 19, Warszawa)

Rejestracja uczestników otwiera się o godzinie 9:00. Konferencja rozpoczyna się o godzinie 9:30.


Szczegółowych informacji udzieli Państwu
:

Michał Moskal
tel. 22 379 23 02 lub 606 503 904
e-mail: michal.moskal@kdkevents.pl

FAQ

otrzymuję komunikat, że mój adres istnieje już
w systemie

komunikat ten oznacza, że w przeszłości rejestrowaliście się już Państwo w systemie.

inny problem z rejestracją
skontaktuj się proszę z nami na pomoc@exposupport.pl

powered by engine